نظر یک فرانسوی در مورد مطالعه

درخواست حذف این مطلب
رو مه فرانسوی فیگارو معتقد است کتابخوانی فایده های زیر را دارد: 1-مطالعه یک فرایند فعال ذهنی است. 2-مطالعه پایه های مهارت را فعال می سازد. 3-مطالعه واژگان شناخته شده ی شما را افزایش می دهد. نتیجه تصویری برای متن زیبا درباره کتاب خوانی
4- مطالعه این امکان را به شما می دهد تا به صورت اجمالی با سایر فرهنگ ها و مناطق اشنا شوید. 5- مطالعه تمرکز را افزایش می دهد. 6- مطالعه باعث ایجاد اعتماد به نفس می شود. 7- مطالعه انضباط فردی را افزایش می دهد. 8- مطالعه خلاقیت را افزایش می دهد. 9-مطالعه این امکان را به شما می دهد تا در رابطه با موضوعی صحبت کنید. 10- مطالعه کتاب سرگرمی ارزانی است. 11- مطالعه این امکان را به شما می دهد تا به اختیار خود مطالب بیاموزید. 12-مطالعه قوای استدلال شما را افزایش می دهد. 1 مطالعه باعث می شود تا اشتباهاتمان کاهش پیدا کند. 15- مطالعه را کاهش می دهد. 16-مطالعه می تواند زندگی شما را تغییر دهد. 17-مطالعه استرس را کاهش می دهد. 18- مطالعه شما را از مضرات دنیای دیجیتالی دور می سازد. 19-مطالعه کتاب همیشه از تماشای بهتر است. 20- مطالعه مشارکت ذهنی ایجاد می کند.